[BIN: 1139]

Draumkvedet

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Olav Talleivsson Lofthus, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Eg la meg ne um joleftaen
eg sterkan svevnen fekk
eg vakna 'kje att fyrr um trettandagjen
når folkje i kyrkja gjekk.
-Månen skin å vegunne dei fadde vie -
2. Presten stende for predikstolen
å les upp tekstinne sine
Olav Åkneson stende i kyrkjedynni
fortele draumanne sine.
-M[ånen] sk[in å vegunne dei fadde vie]-
3. Eg hev vore uppunde sky
å neatt på havsens bunnar
å den som vi' mine fotspor fygje
han lær `kje mæ blie munnar.
Ekstra opplysninger