[BIN: 1138]

Draumkvedet

Oppskrift 1856 (?) av Sophus Bugge etter Bjørguf Rofshus, Mo, Telemark .

1. Kvea kan eg, kvea må eg
kve um dei nyte drengir
kve um en Olav Åknison
som heve sovi så lengje.
-Månen skine å veginne dei fadde vie -
2. [Eg la' meg ne um joleftan]
i [sterkan svevnen fekk
vakna 'ki fyr um trettandagjen
fokki at kyrkja gjekk].
3. Eg la' meg ne um joleftan
då fokki gjekk ti sængs
[vakna 'ki fyr um trettandagjen
då fuglanne skoke] vængir.
4. Presten [stende] på predikstolen
rekner upp tekstinne sine
Olav [set seg i kyrkjedynni
å tele draumanne] sine.
5. [Dæ va' mi fysste] utreise
[gjenom dæn tynner]mo
[sunde sleit eg min skarlaks]kjol
[å neglann av kvor min fot].
6. På dæn are reisa
og dær igjenom fór
då reiv eg sunde min skarlakskjol
å neglann av kvor min fing.
7. Sæl æ' dæn i denni væri
som fatike gjeve klæi
han tar 'ki ræast i aurom fære
av håge kjellar bræ'i.
8. [Sæl æ' dæn i denni væri
som fatike gjeve] konn
[han tar 'ki ræast i aurom fære]
stangast av stutehonn.
9. [Bikkja bit å ormen sting
å stuten stend å stangar
dæ slepp ingjen ivi Gjallarbrui]
fyr domanne fedde vrånge.
10. [Blaute så æ' dei gaglemyrann
fyr dæn som ska' dei gange
høgre så ligge dæn Gjallarbrui
ho tist 'punde skyi hange].
11. [Sume fór ivi] Eikjaråsen
[å sume ivi Skålestrånd
men dei som fór ivi] jolehylen
[dei kom så våte fram].
12. [Eg hev vori upp mæ sky
å ne att på havsens bunni
dæn som vi' mine fotspor fygje
han lær 'ki av blie munni.
Ekstra opplysninger