[BIN: 1133]

Draumkvedet

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hermod Larsen Dalen (Sebbersli), Mo, Telemark .

1. Uppi so sat me fyrre nåtte
å uppi so sit me enno
å kve um en Olav Åknesi
som heve sovi so lengji.
-Månen skine å veginne fedde so vie -
2. Presten han stend på predikstolen
å les upp tekstinne sine
å Olav han sit i kyrkjedynne
fortel av draumanne sine.
3. Eg la meg ne um joleftaen
då sov eg so lengji
eg vakna kje fyrr um trettandagjen
når fuglanne skoke si vengjir.
4. Eg la [meg ne um joleftaen]
sterkan svevnen fekk
eg vakna [kje fyrr um trettandagjen]
når fokkji or kyrkja gjekk.
5. Vonde so æ` dei gaglemyranne
å gange
endå verre den gjæddarbroe
ho synest unde skyo hange.
6. Bikkja bite å branden slite
å stuten han stend å stangar
der hev ingjen komi på gjæddarbroi
uttast domanne fedde vrånge.
Ekstra opplysninger