[BIN: 1132]

Draumkvedet

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Nils Turrgronflaten, Lårdal, Telemark.

 Han la seg ne om joleftan
aa sterkaste svevnen fikk
han vakna kje fór om
daa fólkji i kjyrkjune gjikk
kaanen skjine aa vegierne de i felle via.
Aa presten han sto fe altare
aa las upp tekstine fine
aa Olav staknison sat i kjyrkjedynni
fórtaalde dróumane sine.
Aa eg hev vóre upponde skjy
aa neatt paa haves bonnar,
aa den som vi' mine fotspór fygje
han lær kje av blie monnar.
Den som skó gange Gjallarbroi
ho æ baate bratt aa lang.
- - - -
- - -
Ekstra opplysninger