[BIN: 1131]

Draumkvedet

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Øli Lid, Rauland?, Telemark.

1. Eg la meg ne om joleftan
aa sterkan svevnen fekk.
Eg vakna ikkje før trett
naar følkje i kjørkja gjekk.
2. Eg ha' vøre upponde skjy
aa ne - att paa haves øddar.
Den som vi' mine fotspør trø,
den maa kje slufse paa løddar.
D'æ no so kaldt i islaandi,
Gud vita deires nøu.
Kalven klaka i kvikan kjyri
aa gryta mæ 'o són .
Ekstra opplysninger