[BIN: 1130]

Draumkvedet

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge, ukjent sangerVinje?, Telemark .

 Bikkja bit'e aa îrmen steng'e
aa stuten han stend aa stangar.
De gjeng engjen te endes paa Gjaddarbrui
fór der æ fór mange taggar.
Eg hev vóri upponde skjy
aa neatt paa havsens óddar.
Den som vi mene fotspór fygje
han lær kji av glae monnar.
Ekstra opplysninger