[BIN: 1129]

Eldprøva

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugen, Skafså, Mo. Telemark .

1. Tungt æ dæ på jori å liva
før dæn som i sorgji æ banga
så seie ho liti fru Kjersti
æ komi på kvor mans tunge.
-Dæ æ dæn sama sorg dei hev me pålogji så lengje -
2. Dæ va hennes sæle fairen
han kjeme av tingji heim
dæ va liti fru Kjersti
ho møter sin fader på lei.
3. Vælkomen æ du min sæle fairen
vælkomen av tingji heim
hot tiend va dær på tingji idag
hoss liver min festarsvein.
4. Du tar inkje liti fru Kj[ersti]
trøa meg så imot
eg heve sannhet ette deg spurt
du hev drivi bå hor å mor.
5. Gud bære deg min sæle fairen
som slike monne tru
dæ æ ei onnå kvinne som hev meg pålogji
ho vi' mæ min festarmann bu.
6. Du tar inkji liti fru Kj[ersti]
fagne no meg så brått
dær gjenge tolv riddarar på skogjen ut
høgge fyr deg brennandes bål.
7. Så tok dei 'a liti fru Kj[ersti]
sette hæna på gangaren grå
så førde dei hæna på skogjen ut
alt ti dæn brennandes bål.
8. Dær va' vent å sjå uppå
dær folafoten rann
endå venare lye på
lill Kjersti i søylen sång.
9. Høyrer du dæ min festarmann
hott eg vi' deg no bea
du hjelpe meg av denne jammerleg dø
du læt meg på jori liva.
10. Dæ va hennes festarmann
han tok hæna i sitt fang
så kastar han hæna på bålen ut
dær som dæ meste brann.
11. Så tok 'en 'a liti fru Kjersti
kastar hæna på brennandes bål
ellen dæn spratt liti Kjersti ifrå
ho skadde ikkje eitt einaste hår.
12. Så tok 'en 'a liti fru Kjersti
kastar hæna på ellen dæn heite
lill' Kjersti sat atte ei møy så stolt
ellen spratt langt burt i heio.
13. Gla blei hennes sæle fairen
gla blei han dær han står
no ser de dæ adde bå store å små
lill Kjersti æ logji på.
Ekstra opplysninger