[BIN: 1128]

Dei frearlause menn

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, (Hovden), Bykle, Aust-Agder .

1. Dei fann seg paa so gali ei raa
- Dei frealouse menn -
dei rodde seg av ei joleftansnaatt.
- Dei Anngrimssønin av Norlaand donn aa heimfre -
2. Dei rodde seg upp mot Settlands øy
dei venta kji der sin sikre dø.
3. Dei frose seg fast ti Settlands strand
dei maktas kji brotje dei frosne baand.
4. Der laage dei so lengje,
at maten deires tok endi.
5. Dei aate upp skoren av sin fot
aa de sille ver' deires matabot.
6. Dei aate upp balgjen av sitt svær
aa (de sille ver' deires) matavær.
7. Dei aate upp sliri av sin kniv
aa (de sille) ver' deires mataliv.
8. So sette dei seg ti aa tevle
kven domen si fysste paafedde.
9. Den fysste gullterning paa tavlebor rann
so falt de paa deires styringsmann.
10. So lae dei hann paa sylvarfat
aa adde so sille dei spise derav.
11. So meldte der mannen fraa høyan mast
no losna snekka aa baandi brast.
12. So meldte de mannen i kvie
no blæse vinden o' lio.
13. No drive koss snekkje mot opi raak
kven styre sko no imot brand aa brot.
14. No drive koss snekkje fraa frosi strand
kven styre sko no imot brot aa brand.
Ekstra opplysninger