[BIN: 1127]

Dei frearlause menn

Oppskrift 1921 av Eivind Kvålen etter Svein Knutsson Tveiten, (Hovden), Bykle, Aust-Agder .

1. Dei funne seg på so gale ei rå
- Dei frearlause menn -
dei rodde seg or ei joleftasnått,
- Dei Angremssøninn ' av Norlånd
båum heimfre -
1)
1) Dei Anngremssønin ' or Norlånd
dome heimfre.
2. Dei rodde seg upp mot Setlands ø
dei venta kji der sinn sikre dø.
3. Dei frjose seg fast te Setlands strand
dei makta kji brjote dei frosne band.
4. Der låge dei so lengji
at maten deires tok endi.
5. Dei åte upp skoren or sinn fot
å de sille vera deires matabot.
6. Dei åte upp baljen or sitt svær
å de sille vera deires matavær.
7. Dei åte upp slire or sinn niv
å de sille vera deires mataliv.
8. So sette dei seg te å telle
kven domen si' fysste på fedde.
9. Den fysste gullterning på tavlebor rann
so falt det på deires styringsmann.
10. So la'e dei hana på sylvarfat
alle sille eta derav.
11. Mælte de mann' frå hågan mast
no løysest drakjen å bandi brast.
12. Kven styre sko no
Ekstra opplysninger