[BIN: 1125]

Dei frearlause menn

Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Knutsson Tveiten, (Hovden), Bykle, Aust-Agder .

1. Dei fann seg på so gali ei rå
- Dei frearlause menn -
dei rodde seg av ei joleftas-nått.
- Dei Anggrimssønnin av Norlond båe um heimfre -
2. Der låge dei so lengje
at maten deira tok endi.
3. Dei åte upp bale av sitt svær
o de sill ver' deira mata-vær.
4. Dei åte upp skoen1 av sin fot
o de sill ver' deira mata-bot.
1skoren
5. So sette dei seg ti tevle
kvenn domen sill fysste på-fedde.
6. Den fysste gullterning på tavlebor rann
so fallt de på deira styresmann.2)
2) deiras styringsmann
7. So lae dei han på sylvarfat
o adde so sille dei ete3 derav
3) spise
8. Snart mælte der4 mann i kvie
no blæse vinden or lie.
4) tala den
Ekstra opplysninger