[BIN: 1124]

Dei frearlause menn

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Olav Syning, Mo, Telemark .

  - De Alegrevsønner av Lålanden bedes' om freden -
Ekstra opplysninger