[BIN: 1123]

Dei frearlause menn

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Dei siglde seg inn på eitt skjer
- Dei frearlause menn -
i nie vintrar låg dei der.
- De Alegrevens sønner av Lollånd beder om freden -
2. Dei sat der so lengje
dei åt upp bå segl å strengjir.
3. Dei åt upp skoren utav sin fot
de va' so lite ei matavon
Ekstra opplysninger