[BIN: 1121]

Dei frearlause menn

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland Sveigdalen, Skafså, Mo, Telemark .

  De norkledde menn
dei sigl(de seg ut dæn) jolenott.
- Dei, Angreims synir av Låland bede om freden-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge a, s. 205.