[BIN: 1120]

Dei frearlause menn

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Dei ville 'kje tru på Gud<
- Dei norklædde menn -
dei siglde seg ut um jolenått.
- De Alegrevens av Låland bede om freden -
2. Dei siglde seg på eitt lite skjer
i nie vintrar låg dei der.
3. Dei låg (der så) lengje
(dei åt upp både segl å) strengjir.
4. (Dei åt) bali (av sitt) svær
der (va' så liti) matevær.
5. (Dei åt) sliri (av sin) kniv
(der va' så liti) mate deri.
6. Dei kasta gullterning ve tavelbor
dei ville sjå kven skulle ha' deri.
7. Den fyste (gulltærning på tavelbor rann
dæ falt på deires styrings)mann.
8. Dei (hoggje han sund i lyter) sjau
(dei kasta han i ei gryte å) sau.
9. (Dei auste upp livr å) lungur
(dei bar for kungssonen dæn) unge.
10. (Dei auste dæ upp på eitt) fat
men han kunne ikkje ete derav.
11. Statt upp kungsonen frie
no blæse byrren den blie.
12. Hjelpe os Gud å hellig ånd
no hev me ingjen st(yringsmann).
Ekstra opplysninger