[BIN: 1106]

Tora Liti.
Engelens budskap

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, (Kolberg), Lårdal, Telemark .

1. Fuglen site på lindekvist
-Lat Gud råde -
han synge so vakkert um Jesum Krist.
-Gud haver sendt oss sin nåde - 1
1 Som Gud haver sendt oss sin nåde
2. - - - - - - - - - - - - - -
imorgen skal du til himmerig gå.
3. Hvorledes kan jeg til himmerig gå
for jeg haver hustru og børnene små.
4. Om du haver h[ustru og børnene små]
så kan du imorgen til himmerig gå.
Ekstra opplysninger