[BIN: 1102]

Tora Liti.
Engelens budskap

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Valdres. Opland .

1. Duen setter sig på liljankvist
-Gud at råde -
han sjunger så vakkert om Jesum Krist.
-Herre Gud sender oss sin nåde -
2. [Duen setter sig] på låvetro
[han sjunger så vakkert] om Maria tro.
3. Hør du Tora lita e tala te de
lyster du følji av mæ me.
4. Bære æ' dæ i himmerikje vera
enn her på jorden gullkronen at bera.
5. [Bære æ' dæ i himmerikje] bo
enn h[er] på j[orden] lova si tro.
6. Slett inkje kann e følji av mæ de
en kongesøn av Engeland bela te me.
7. Tora lita fekk ilt før tuppen gol
ho vart nå dø før upprinder sol.
8. Tora lita ho prilla på døri mæ fingrane små
kjære jomfru Maria luk logen ifrå.
9. Jomfru Maria sto upp av sin eien stol
vælkomen Tora lita mæ trøyttan mø.
10. Så bar dei like gjøno kyrkele
dei tølv gussengladn fall på kne.
11. [Så bar dei like] innpå kyrkegølv
i himmerikje ringde dei klukkuden tølv.
Ekstra opplysninger