[BIN: 1096]

Tora Liti.
Engelens budskap

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av L.M.Lindeman etter Olea Pedersdotter Jølstad, Brandval, Hedmark .

1. Der, bodde en Mand [alt up mæ ei Aa
han havde to Dotter dom var da vel smaa.
-Thi dom fik Bud ifra Engelen] -
2. Den ældste hun var i Aarom fem
men hun kunde si1 og sakse sin Søm.
1sy
3. Den yngste hun var i Aaret tre
men hun kunde læsa si Bok saa vre.
4. Ja Engelen sætte sig paa Lilijo Kvist
han saang saa vist om Jesum Krist.
5. Engelen sætte sig paa Lilijo Gren
han saang saa vent om Hr. Jesum Krist.
6. Hu lita Thore stiller saa godt den Sang
hun lydde da paa Engelens Klang.
7. Hun Thore sprang ind til Moderen sin
ak kjære min Moder du fletter mit Haar.
8. Ak nu mit Barn reis ikke fra mig
de rike Riddere beiler til dig.
9. Ak nu det er bedre i Himmelen at bo
end give den rike Ære og Tro.
10. Hun lita Thore fik vont inna Tuppen gol
inna Solen kom op var a lita Thore dø.
11. Jomfru Maria hun flettede hendes Haar
og S.te2 Johannes han giorde hendes Baar.
2Sankte
12. Ja naar de kom til den brede Bro
der kom to Duer flugendes ned.
13. Ja naar de kom til Kjirkeport
da ringede de ti Guds Klokker ud.
14. Og naar de kom paa Kirkegaard
kom to Duer flugendes ned.
15. - - - - - - - - - - - -
og naar de for op saa vorde de tre.
Ekstra opplysninger