[BIN: 1072]

Maria Magdalena

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Anne Søistog Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Jessus1 gjekk seg ne at strand
-på dommen -
der sto ei jomfru ouste vann.
-Tunga talar å sjæli svarar på2 dommen.-
1Jesus
2uppå
2. Hør du jomfru eg talar ti deg
haer du vand til at gjeva meg.
3. Jou vatten3 av meg du sille få
når eg ha'e mi sylvarskål.
3vand
4. Å visste eg du va ei mø so ren
eg sille drikke vann utav dine krokutte ben.
5. Ho svor for Gu(d), ho svor for mann
ho ha enkji4 legji mæ kristen mann.
4alli
6. Sver kji, sver kji syndugt5 liv
du hev havt tri bonn å dei gav eg liv.
5dit syndugt liv
7. Ha du kji bån mæ din broder
va dæ kji søndi6 store.
6syndi
8. Ha du kji bån mæ din fader
dæ va7 syndi are8.
7va dæ enkji
8hare
9. Å du ha9 bån mæ sokneprest
å dæ va10 syndi allevæst11.
9Ha du kji
10va dæ kji
11allevesst
10. Ho lae seg på sitt bare12 kne
å kjære Jessus13 skrifte me.
12berre
13Jesus
11. Hossi kann eg no skrifte deg
slik syndar(i) hev alli komi fyr meg.
12. Du sko stande i åtte år
nakji ondi kyrkjetårn.
13. Å du sko kji eta annan mat
anna bleike lindelav.
14. Å du sko stande åri sjau14
nakji i den strie stroum.
14i åri sjau
15. Du sko kji få anna drikke
anna doggji (den) fedde tykk'e.
16. Å når dæ lei av åtte år
da lyster Jessus15 ti jomfru gå.
15Jesus
17. Å hør du16 jomfru eg talr ti dig
hossi likar du no skrifte mi.
16hør du dæ
18. So væl likar eg skrifte di
som kvor den dag eg hev drukkje vin.
19. Å likar du no so væl skrifte me
so sko du få himmerikje mæ moi me.
20. Likar du so væl skrifte go
so sko du få himmerikji, sitje17 på ein stol.
17sikkje
Ekstra opplysninger