[BIN: 1071]

Maria Magdalena

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Kristian Trongkleiv, Seljord, Telemark .

1. Maria sig på veien gav
-Herre Gud trøste den som er bangen -
en Jesus for hende i veien står.
-Ti sorgji ho tvingar so mangein -
2. Giv mig at drikke af spanden din
nei jeg vil gå hjem efter søllkonna mi.
3. So gott drikke eg av di bare hånd
når eg va bare viss at du aller ha' føt bonn.
4. Maria tok te forsverja sit liv
at ho aller ha fødet et barn i si ti.
5. Nei Maria hvi forsværger du deg
tænk på dei tre som eg ga liv.
6. Den fyste ha du mæ din kjære far
[den] andre [ha du mæ din] broder so kjær.
7. [Den] tree [ha du mæ din] sogneprest
å då gjore du syndi allerstøst.
8. Høyr du Maria hot eg seie deg
7 år skal du vandre i skauen om.
9. Du sko kje få ana å eta utav
hell bite utav dei buskenne små.
10. [Du sko kje få ana å] drikke [utav]
hell drikke utav dei bekjinne små.
11. [Du sko kje få ana å] liggja uppå
hell liggje uppå dei steinænne små.
12. Då desse 7 åri va gangne forbi
så møder hun Jesu på den selvsamme sti.
13. Høyr du Maria hot eg spyre deg
hosse haver du levet utav fasten din.
14. So gott levde eg u[tav] f[asten] min
som andre ha drukkji både mjø å vin.
15. [So gott] beit [eg utav] b[uskenne små]
som den beste mat i verden å få.
16. [So gott] drakk [eg] av d[ei] b[ekkjinne små]
s[om] a[ndre] h[a] d[rukkji] b[åde] m[jø] å vin.
17. [So gott] låg [eg uppå dei steinænne små]
som andre ha legji på blomsteri blå.
18. Hav tak Maria for et tålmodigt sind
idag skal du følge mig i paradis ind.
19. Da klokken havde slagen 9
så klædde dei Maria so la dei hennar lik.
20. [Da klokken havde slagen] 12
so grov dei Maria i den sortane moll.
Ekstra opplysninger