[BIN: 1070]

Maria Magdalena

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Du sko stande i åri sjau
uti strie straum.
2. [Du sko stande] i åtte år
nakji unde kyrkjetårn.
Ekstra opplysninger