[BIN: 1069]

Maria Magdalena

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Gro Gunnarsdotter Haugen, Fyresdal, Telemark .

1. Fulla sille du drikke få
ha' eg bare havt mi sylvarskål.
2. Visste eg barre at du va møy
so sille eg drikke av din lovanne tvei.
- - - - - - - - - - - - - -
3. Sver ikkje, sv[er] i[kkje] syndinne di
for fulli so heve du havt bonne tri.
Ekstra opplysninger