[BIN: 1068]

Maria Magdalena

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge
etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark
.

1. Gjenne sille du drikke få
-for dommen -
ha eg bare ei sylvagde skål.
-Tunga t[alar] å sjælen svarar for dommen. -
2. Visste eg du va' ei møy so go
so sille eg drikke av dine lovanne tvo.
3. Ho svor um Gud, ho svor um hann
at ho ha 'kje havt mæ noken person.
4. Sver ikkje, sver ikkje syndugt liv
tri bonne hev eg gjevi liv.
5. Eitt ha' du mæ din broder
de va' væl synde store.
6. De andre [ha' du mæ din] faer
[de va' væl synde] hare.
7. De tree [ha' du mæ din] sokneprest
[de va' væl synde] allervest.
8. Ho falt på sine kne
kjære min herre no straffar du meg.
9. No straffar eg deg i år å dag
du ska' kje ha mei ti mat hell de bleike lindebla.
10. [No straffar eg deg i åri] seks
du ska' sikje nakje unde kyrkjevegg.
11. [No straffar eg deg i åri] sjau
du ska' sikje nakje i ein strie straum.
Da hun havde staat ut det 7de skulde hun være Jomfru Marias Tenar i Himmerig.
Ekstra opplysninger