[BIN: 1067]

Maria Magdalena

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge
etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Når du var ren som ei anna møy
so sku eg drikke ev dine lova tvei.
-Sjøl træder ho doggen av jole1-
1jorden
2. Ingelita svor seg fra nola
at ho va' rein som tola.
3. Ingelita [svor seg fra] vesta
[at ho va'] møyi beste.
4. Tri levendes børn heve du uti jor.
5. Den eine åtte du mæ din faer
då auka syndi hare.
6. Den andre åtte du din broer
då auka syndi grove.
7. Den tree ha' du mæ din sogneprest
men da auka s[yndi] øllermest.
8. eta lindarlauv å vatn.
9. Du ska kje anna få ti mat
hell de bleike lindarlauve som fell utav.
10. [Du ska kje anna få] ti drikke
hell morgoduggen tykke.
11. Da ho ha omvendt al si kvide
da datt ho dø ve Jessus side.
Ekstra opplysninger