[BIN: 1066]

Maria Magdalena

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, (Kolberg), Lårdal, Telemark .

1. Jessus gjekk her ne på strand
-på domen -
der sto ei jomfru å auste vann.
- Tungen talar å sjælen svarar på dommen-
2. Høyrer du skjøn jomfru eg talar ti deg
hev du noko drikke å gjeva meg.
3. Fulla sille du drikke få
ha' eg bare mi sylvarskål.
4. Visste eg du va' ei møy so rein
so sille eg drikke av dine hendanne tvei.
5. Ho svor um Gud, ho svor um mann
at ho ha' alli legji mæ noken mann.
6. Bann' ikkje, sver ikkje syndige liv
hev du kje havt dei bonni tri
å alle dei tri hev eg gjevi liv.
7. Ha' du kje eitt mæ din broer
va' de kje syndi store.
8. [Ha' du kje eitt mæ din] faer
[va' de kje syndi] hare.
9. [Ha' du kje eitt mæ din] sokneprest
[va' de kje syndi] allevest.
10. Jomfruva falt for hånom i kne
kjære vi' du skrifte meg.
11. Nei eg kann ikkje skrifte deg
so syndige sjæl hev 'kje komi for meg.
12. Jomfruva faldt for hånom i kne
kjære du lyt skrifte meg.
13. Ja du sko stande i åtte år
nakji unde kyrkjetårn.
14. Du sko kje anna hava ti mat
berre de blikna lindelav.
15. [Du sko kje anna] få ti drykk
hell bære doggje der den felle tykk.
16. Som de ha' vori i åtte år
då lyster Jesus te jomfruva gå.
17. Høyr du skjøn jomfru jeg talar ti deg
hossi likar du skrifti mi.
18. Sosso likar eg skrifti di
som kvor dag eg drakk mjø å vin.
19. Likar du den skrifti so go
so sko du få himmerik å sikje i en stol.
Ekstra opplysninger