[BIN: 1065]

Maria Magdalena

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Hagen, Heddal, Telemark .

1. St[olt] Margjit ho gjekk seg i spassergang
så møtte de henar ein gåmål mann.
-Sjøl træder ho døggja a jola -
2. Å M[argjit], å M[argjit] hokken møyast æ' i dettin land.
3. Ho svor seg ifrå su te nor
at ho va' møy som klare sol.
4. [Ho svor seg ifrå] øst [te] vest
[at ho va' møy] a dem øllebest.
5. M[argjit], M[argjit] hosse tålår du nå
de æ' nå din frelsar du tålår mæ nå.
6. M[argjit], M[argjit] h[osse] t[ålår] d[u] n[å]
hor æ'no dem bonja tri.
7. Den eine ha du mæ din fader
då gjol'e du synna den hale.
8. Den andre [ha du mæ din] broder
[då gjor'e du synna den] grove.
9. [Den] trøå [ha du mæ din] sogneprest
da auka synna som øllemest.
10. M[argjit] faldt på sine bare kne
kjære Jesu gjev meg te.
11. Du ska' kje ana ha te mat
hell lindelauve når de fell av.
12. [Du ska' kje ana ha te] sko
hell trå i sjoen me din bære fot.
13. [Du ska' kje ana ha te] drekke
hell morgodøggja når den fell av.
14. Så ska' du løvå i sju års ti
så kjem eg att både mill å bli.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge h, s. 66f Maria

Med følgjande tillegg og rettingar: 5.2 i staden for de er først skrive hor; 6.2 bonia er retta til bonja; 7.2 då er retta til da; gjor'e er retta til gjol'e; 14.2 eg er sett til. Bugge har markert tjukk l i sjøl, klare, tålå, gjol'e, bli, hale.

Reinskrift NFS Sophus Bugge IV, 8 str. 1-5, med overskrift Maria Magdalena III. (Optegnet af Organist Lindeman efter sang af Ingebjørg Hagjen i Hitterdal). Tillegg og rettingar: i omkvedet er hu retta til ho; str. 2 ved møyast står (o) (?); under lina står Denne Linie optegnet som æt med det følgende V.). Jfr. var. II.

Reinskrift NFS Sophus Bugge V, 12 str. 6-14, med overskrift Tillæg til "Maria" C. (Ingebjørg Haagaan. Heddal).

DFS 52, 9 eller 52, 67 og III, 183.

Prenta som B-tekst i Sophus Bugge GnF 1858 nr. 18 s. 90.