[BIN: 1065]

Maria Magdalena

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Hagen, Heddal, Telemark .

1. St[olt] Margjit ho gjekk seg i spassergang
så møtte de henar ein gåmål mann.
-Sjøl træder ho døggja a jola -
2. Å M[argjit], å M[argjit] hokken møyast æ' i dettin land.
3. Ho svor seg ifrå su te nor
at ho va' møy som klare sol.
4. [Ho svor seg ifrå] øst [te] vest
[at ho va' møy] a dem øllebest.
5. M[argjit], M[argjit] hosse tålår du nå
de æ' nå din frelsar du tålår mæ nå.
6. M[argjit], M[argjit] h[osse] t[ålår] d[u] n[å]
hor æ'no dem bonja tri.
7. Den eine ha du mæ din fader
då gjol'e du synna den hale.
8. Den andre [ha du mæ din] broder
[då gjor'e du synna den] grove.
9. [Den] trøå [ha du mæ din] sogneprest
da auka synna som øllemest.
10. M[argjit] faldt på sine bare kne
kjære Jesu gjev meg te.
11. Du ska' kje ana ha te mat
hell lindelauve når de fell av.
12. [Du ska' kje ana ha te] sko
hell trå i sjoen me din bære fot.
13. [Du ska' kje ana ha te] drekke
hell morgodøggja når den fell av.
14. Så ska' du løvå i sju års ti
så kjem eg att både mill å bli.
Ekstra opplysninger