[BIN: 1064]

Maria Magdalena

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Aaste Espeli, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Jesus han kom seg framette mæ strand
-på dommi -
so sto der ei jomfru å auste vann.
-Tunga telar å såli svarar på domme -
2. Ha' eg visst du ha vori ei møy so rein
so ha' eg sillt drukkji av dine krukur1 tvei.
1lóvar
3. Ho svor um gud, ho svor um mann
at ho ha' alli vori mæ noken mann.
4. Sver ikkje, sver ikkje synduge viv
hev du 'kje havt dei bonni tri.
5. [Sver ikkje, sver ikkje synduge viv]
adde dei tri hev eg gjevi liv.
6. Ha' du 'kje eitt mæ din broer
va' de 'kje syndi store.
7. [Ha' du 'kje eitt mæ din] faer
[va' de 'kje syndi] are.
8. [Ha' du 'kje eitt mæ din] sokneprest
va' de 'kje syndi addemest.
9. Jomfru faldt på sin' bare kne
Jesus Kristus skrifte me.
10. Hosse kann eg skrifte de
alli syndugare hev komi for meg.
11. Ho sill' stande nakji undi den strie straum
åtte år undi kyrkjevegg2.
2Du sko' stande ni år nakji undi den strie straum
åtte år nakji undi den kyrkjevegg.
12. Då de lei um åtte år
då ville Jesus ti si jomfru gå.
13. Hosse likar du skrifti mi.
14. So likar eg skrifti go
som kvor den dagjen eg hev drukkji jol.
15. [So likar eg] skrifti di
[som kvor den dagjen] eg hev drukkji vin.
16. Likar du so skrifti go
so må du sikje i himmerikje på ein stol.
Ekstra opplysninger