[BIN: 1062]

Maria Magdalena

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Sigrid Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Kvinna gjekk seg på skogjen fram
-for dommen -
møter ho seg ein gudsfrygtuge mann.
- Tunga talar å sjæli svarar for dommen-
2. Høyrer du kvinna eg spyrje deg må
må eg drikke av din lókar små.
3. Hossi kann du drikke utav meg få
eg hev ikkje hverken fat hell skål.
4. Visste eg du va' ei møy så klar
så sille eg drikke utav deg få.
5. Ho svor um Gud, ho svor um han
at ho visste ikkje av noken mann.
6. Sver ikkje, sver ikkje ditt arme viv
du hev havt dei syninne tri.
7. [Sver ikkje, sver ikkje ditt arme] blo
[du hev havt dei syninne] tvo.
8. Kvinna falt seg på sin' bare kne
Herre Jesus Kristus gjeve meg te.
9. Du gjenge på skogjen i åtte år
iblandt ulver å løver grå.
10. Ho1 ha' kje anna ti mat
hell dei bleke lindeblar.
1Kvinna
11. [Ho ha' kje anna ti] drikke
anna hell den dugg som faldt på lindekvist.
12. Kvinna gjekk seg på skogjen
då møtte ho atte den same mann.
13. Høyrer du kvinna eg spyrje deg vi'
hosse likar du skrifti di.
14. Så væl likar eg skrifti mi
som kvor dagjen drakk mjø å vin.
15. Likar du så væl skriftemål
så visst ska' du Guds nåi få.
Ekstra opplysninger