[BIN: 1057]

Maria Magdalena

Oppskrift 1864 av L.M. Lindeman etter Aaine Hansdotter Hinne, Grue, Solør, Hedmark .

1. Maria stod og v[inne Vand]
- Jesus dig hun fødde.-
[da kom der gaaendes en Mand].
-Jesu dig af Synden løse.-
2. Trodde jeg du var en Jomfru reen
saa skulde du faa drikke af Kalken min.
3. Maria svor for Gud og Mand
at det hun var en Jomfru reen.
4. Maria, Maria svær inte saa
du haver havt tre Barna smaa.
5. Den 1ste med din Fader
den anden med din Broder.
6. Den tredie med din kristene Prest
det smerter Synden allermest.
Ekstra opplysninger