[BIN: 1052]

Maria Magdalena

Oppskrift 1850-åra av Ludvig M. Lindeman etter Johannes Kolden, Ringebu .

1. Marie, å Marie skulde gå etter vand
-Herre Gud trøste den som er bangen.-
på vejen der møder hun en gammel grå mand.
-Thi synden den tvinger så mange.-
2. Hør Marie, hør Marie får jeg drikke af dit vand
ja bare jeg havde guldbægret i min hånd.
3. Jeg skal bare drikke af din bare hvide hånd
ja bare du var møi og aldrig ha fåt mand.
4. Å Marie, å Marie hun forsvor sig på det
at hun var møi og aldrig ha fåt mand.
5. Å Marie, å Marie du svær inte for mig
tre børn i live har du avlet for mig.
6. Den ene har du avlet med din fader så god
den anden har du avlet med din broder ligeså.
7. Den tredie har du avlet med din sognepræst
med hannem har du drevet synden allermest.
8. Hør Marie, hør Marie vil du lide for din synd
i syv år skal du vandre i skoven så grøn.
9. Ja du skal få drikke af de bækkesisler små
når andre få drikke båd øl og vin.
10. Ja du skal få hvile på de kampestene små
når andre de hviler på de dynene blå.
11. Ja du skal få spise af de urtene små
når andre de spise både stegt og bræst.
12. Å Marie, å Marie hun mødte Jesus på en bro
tak Jesus, tak Jesus jeg har lidt for min synd.
13. Jeg spiste så godt af de urtene små
når andre spiste både stegt og bræst.
14. Jeg hvilte så godt på de kampestenene små
når andre de hvilte på de dynene blå.
15. Jeg drakk nu så godt af de bækkesisler små
når andre de drakk både øl og vin.
16. Tak Marie, tak Marie for alle disse ord
i himmelen haver jeg redet din stol.
Ekstra opplysninger