[BIN: 1051]

Lita Kari

Oppskrift 1918-19 av Rikard Berge etter Aslaug Roe, Bø, Telemark .

1.Aa høyr du lita Karin
aa vil du bliva min
grahesten aa gullsalen
den vil eg gjiva dei.
2. Grah[esten] aa g[ullsalen]
eg passar ikke paa
gjev den di onge draanning
la meg mæ æra gaa.
3. aa [høyr du lita Karin]
[aa vil du bliva] min
den rødeste gullkrona
den vil eg gjiva dei.
4. Den r[ødeste] g[ullkrona]
eg [passar ikke paa]
[gjev den di onge draanning]
[la meg mæ æra gaa].
5.Aa [høyr du lita Karin]
[aa vil du bliva] min
mitt hælve kongerike
de vil eg gjiva dei.
6. Ditt [hælve kongerike]
[eg passar ikke paa]
[gjev det di onge draanning]
[la meg mæ æra gaa].
7.Aa [høyr du lita Karin]
[aa vil du bliva] min
hell ska eg lata setta deg
i spikertunna inn.
8.Aa vi' du lata setta meg
[i spikertunna] inn
Guds englar smaa dei ser at eg
uskjyldig æ dertil.
9. Di satte lita Karin
i spikertunna inn
aa kongens aa hans karle
de rulla den omkring.
10. Snart kaam der ifra himlen
to hvite duvur ne
som tok 'o l[ita] K[arin]
aa snart saa va' de tre.
Ekstra opplysninger