[BIN: 1050]

Lita Kari

Oppskrift 1916 av Gunnhild Kivle etter Ingebjørg O. Kivle, Seljord, Telemark .

1. Litan Karen tende
paa unga kongens gaar
hun lyste som en sjærna
blant alle tærnur smaa.
2. Hun lyste som en sjærna
blant alle tærnur smaa
og unga kongen tala
te litan Karen saa.
3. Aa hør du litan Karen
aa vi du bliva min
aa gul aa grøne skogar
de vil eg jeva deg.
4. Gul aa grøne skogar
de agtar eg ei paa
giv det din unge draanning
lad meg med æra gaa.
5. Aa hør du litan Karen
aa vi du bliva mi
den rødaste gulkrona
den vil eg give dig.
6. Den rødeste gulkrona
den agtar eg ei paa
giv den den unge draaning
lad mig med æra gaa.
7. Aa hør du liten Karen
aa vi du bliva mi
mit halve kongerike
di vi eg giva dig.
8. Dit halve konge rike
de agtar eg ei paa
giv de din unge draaning.
9. Aa hør du litan Karen
aa vi du ei bliva mi
saa skaa eg lata seta deg
i spikertona in.
10. Ja vi du lata seta meg
i spiker tona in
Gus englar smaa dei ser at jeg
uskyldig kjæm der in.
11. Dei satte litan Karen
i spiker tona in
aa kongens smaa unge svenner
dei trila den om kring.
12. Dei satte litan Karen
i spiker tonna in
aa blodet det mon rinde
ja rint ja ront om kring.
13. Tungen begynte at talle
ja kropen lige saa
herre gud fader i Himmelen
giv den unge karel naad.
14. Saa kom der i fraa Himelen
tvo vide duvur ne
dei tok naa litan Karen
aa snart saa bli de tre.
15. Saa kom de to svarte korpar
hist op fra helvete
de tok den unge konge
aa snart saa blei de tre.
Ekstra opplysninger