[BIN: 1048]

Lita Kari

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torbjørg Heidi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Aa høyr du liti Kjærsti
aa vi' du vera mi
gullkrona aa gullsalen
den vi' eg gjeva deg.
2. Gullkrona [aa gullsalen]
passar kji for meg
gjev den ti di draanning
lat meg mæ æra gaa.
3. Aa høyr [du liti Kjærsti]
[aa vi' du vera mi]
gullhesten aa gullsalen
de vi' eg gjeva deg.
4. Gullh[esten] aa gullsalen
dei passar kji for meg
gjev de ti di draanning
lat meg mæ [æra gaa].
5. Aa høyr [du liti Kjærsti]
vi' du kje vera min
so legg eg deg
i spikretonna inn.
6. So legg'e du meg
i spi[kretonna inn]
so veit Gud i himlen
eg hev kje den løn fortent.
7. So sette dei l[iti] Kj[ærsti]
i sp[ikretonna] inn
- - - -
- - - -
Ekstra opplysninger