[BIN: 1046]

Lita Kari

Oppskrift 1912-13 av Rikard Berge etter Eivind Torlevsson Audversækre, Lårdal, Telemark .

1. Høyr du lislan Kari
vi' du kje vera min
gullkrona aa gullspiren
so vil eg gjeva deg.
2. Gullkrona aa g[ullspiren]
dei passar eg inkje paa
gjev dei ti din onge draanning
lat mig med æren gaa.
3. Høyr [du lislan Kari]
vi' [du kje vera min]
toll skjip i ÷stersjøen
vil eg foræra dig.
4. Toll skjip i ÷[stersjøen]
dei passar [eg inkje paa]
gjiv [dei ti din onge draanning]
lat [mig med æren gaa].
5. Aa høyr du l[islan] K[ari]
vi' du [kje vera min]
so set eg deg i spikertonna
aa rullar deg ikring.
6. Ja set di meg i spikertonna
aa rullar meg ikring
so veit no Gud i himmelen
eg hev kje fortent den løn.
7. So la di hena i sp[ikertonna]
aa rulla 'o ronn ikring
aa blode tok til at rende
alt som den stride strøm.
8. So tok di lislan Kari
la hena paa likanbaar
dei fruvur aa dei dammur
sille kruse hennes haar.
Ekstra opplysninger