[BIN: 1044]

Lita Kari

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Torleivsson Audversækre, Lårdal, Telemark .

1. Aa hør du lislan Karen
vi' du no vera min
gullkronen aa gullspiren
den vil jeg gjiva dig.
2. Gullkrona aa gull[spiren]
dei passar eg inkje paa
gjiv det til den unge dronning
lad mig med æren gaa.
3. Aa høyre du (lislan Karen)
vi' [du no vera min]
dei syv skjip i Østersjøn
vil jag foræra dig.
4. Dei syv [skjip i Østersjøn]
dei passar [eg inkje paa]
gjiv det [til den unge dronning]
lad [mig med æren gaa].
5. Saa la di lislan K[aren]
i spikertonna inn
so blode tok til at renne
alt som den stride strøm.
6. So tok di l[islan] K[aren]
la henar paa likan baar
dei fruvur aa dei dammur
sille kruse hennes haar.
Ekstra opplysninger