[BIN: 1040]

Lita Kari

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Ingebjørg og Tone Kivle, Seljord, Telemark .

1. Å høyr du lislan Kari
å vi'1 du vera mi
gull å grøne skogar
de vil jeg give dig.
1ville(a)
2. Gull å grønne skogar
dem2 passar eg ei på
giv hell di unga dronning
lat mig mæ æra gå.
2dei
3. [Å høyr du lislan Kari
å vi' du vera mi]
de skiber3 udi sjøen4
[de vil jeg give dig].
3skibe
4floden
4. [De] skiber [udi sjøen
dem passar eg ei på
giv hell di unga dronning
lat mig mæ æra gå].
5. [Å høyr du lislan Kari
å vi' du vera mi]
gullkronen5 å gullspiren
[de vil jeg give dig].
5gullkrona
6. [Gullkronen å gullspiren
dem passar eg ei på
giv hell di unga dronning
lat mig mæ æra gå].
7. [Å høyr du lislan Kari
å vi' du vera mi]
gullkronen å gullslotte
[de vil jeg give dig].
8. [Gullkronen å gullslotte
dem passar eg ei på
giv hell di unga dronning
lat mig mæ æra gå].
9. Å hør du lislan Kari
vil du ei vera mi
so legge eg deg i spikertunna
å ruller6 den omkring.
6trillar
10. Ja legge du meg [i spikertunna
å ruller den] omkring
so veit Gud Fader i himmelen
hot uskyldig eg kom derinn.
11. Så la' en7 hennar i spikertunna
å rulla8 den omkring
så blodet det ud monne rinde9
ja rundt, ja rund omkring.
7dei
8trilla
9rende
12. Så tok han10 hennar oto spikertunna
å sette hende11 på forgylden12 bår
så kom der frugur å jomfruer13
å krusa hendes hår.
10dei
11henar
12forgylda
13jomfruer å piger
13. Så begynde tungen at tale
og kroppen ligeså
Herre Gud fader i himmelen
giv den unge karl når.
Ekstra opplysninger