[BIN: 1039]

Lita Kari

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Tone Kivle, Seljord, Telemark .

1. Å høyr du lislan Kari
å vil1 du vera mi
gullkronen å gullspiren2
de vil jeg give dig.
1ville
2gull å grøne skogar
2. G[ullkronen] og g[ullspiren]
di passar eg ei på
giv hell di unga dronning
lat mig mæ æra gå.
3. Høyr enn d[u] l[islan] Kari
[å vi du vera] mi
de skiber udi sjøen3
[di vil jeg give dig].
3floden
4. De skibe [udi sjøen]
dei [passar eg ei] på
[giv hell di unga dronning
lat mig mæ æra] gå.
5. [Høyr enn du lislan Kari
å vi du vera] mi
gullkrona [og] gullslotte
[de vil jeg give dig].
6. [Gullkrona og gullslotte
dei passar eg ei på
giv hell di unga dronning
lat mig mæ æra] gå.
7.Hør du lislan Kari
vil du ei vera mi
so legge4 eg deg i spikertunna
å ruller5-6den omkring.
4legger
5rullar 6 trillar
8. Ja legge du meg [i spikertunna
å ruller den] omkring
ja veit Gud Fader i himmelen
hott uskyldig eg kom derinn.
9. So tok dei7 hennar i spikertunna
å r[uller]8 d[en] o[mkring]
så blodet det ud monne rinde9
ja rundt j[a] r[undt] omkring.
7la en
8tr[illar]
9rende
10. So tok dei 10 hennar oto spikertunna
å sette hende11 på forgylden bår
so kom der frugur å jomfruer12
å krusa hendes hår.
10 han
11 la henar 12 jomfruer å piger
11. Så begynde tungen at tale
og kroppen ligeså
Herre Gud Fader i himmelen
giv den unge karl når.
Ekstra opplysninger