[BIN: 1038]

Lita Kari

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundslid, Fyresdal, Telemark .

1. Hør du det du lilla Karen
som tjener i kungens går
å tjener blandt de tærner
å blandt de tærner små.
2. Hør [du det du lilla] Karen
vil du no bliva mi
en rødegullring
gir jeg for æra din.
3. En røde [gullring]
den passar jeg ei på
giv det di unge droning
og lat mig med æra gå.
4. Hør [du det du lilla Karen
vil du no bliva mi]
syv silkjestukne skjurter
[gir jeg for æra din].
5. [Syv silkjestukne skjurter
dem passer jeg ei på
giv det di unge droning
og lat mig med æra] gå.
6. Hør [du det du lilla Karen
vil du no bliva mi]
syv skibe udi floden går
[gir jeg for æra din].
7. [Syv skibe udi floden går
dem passer jeg ei på
giv det di unge droning
og lat mig med æra] gå.
8. Hør [du det du lilla Karen
vil du ei bliva mi]
så setter jeg deg i spikertunna
å rullar deg deruti.
9. Ja setter du mig i sp[ikertunna]
å [rullar] mig d[eru]ti
så vet Gud fader i himmerig
jeg har ei forskylt de ting.
10. Han sette lilla Karen
i sp[ikertunna] å rulla æ deruti
so bloe ne på jorden rann
alt som den strie strøm.
Ekstra opplysninger