[BIN: 1037]

Lita Kari

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Hør du liden Karen
vil du da være min
guldkronen og guldspiren
den skal jeg give dig.
2. G[uldkronen] og g[uldspiren]
jeg passer ikke på
giv det din unge dronning
lad mig med æren gå.
3. Hør du det [du liden Karen
vil du da være min]
syv skibe udi floden
skal jeg give dig.
4. Syv sk[ibe] u[di] fl[oden]
jeg passer ikke på
giv det [din unge dronning
lad mig med æren gå].
5. Hør [du liden Karen
vil du da være min
et] slott og en festning
[skal jeg give dig].
6. [Et] sl[ott] og en f[estning]
[jeg passer ikke på]
giv det [din unge dronning
lad mig med den æren gå].
7. Hør [du liden Karen]
vil du slet ikke være min
så set eg deg i spikertunna
å rullar deg dærumkring.
8. Seter du meg [i spikertunna
å rullar meg dærumkring]
så ved Gud Fader i himmelen
jeg har ei fortjent den løn.
9. Så sette han henne i spikertunna
å rulla ho dær umkring
så blodet det på jorden randt
alt som den stride strøm.
Ekstra opplysninger