[BIN: 1030]

St. Georg og draken

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Der ligger en drakje ved Babylons slott
han vilde det slotte nedbryde
kan jeg ikke din datter få
du gjör mig större her meine
så vil jeg nedbryde det gode slott
o rive de stokk ifra steine.
2. Kongen h[an] gjikk sig av slottet hen
med et sorigfult mod til sinde
skal du nu udfor dragjen i dag
det går mig visst aldrig av minde.
3. Så ha ho på sig sin silkjeserk
gullkronen omkring sitt hoved
så gjikk hun sig av slottet hen
med en kniv hun havde i hænde.
4. Så gjikk hun sig av slottet hen
med en kn[iv] h[un] h[avde] i hænde
der mötte hun en faver ungersvenn
og ungersvennen mot hende rende.
5. Ak hör nu det du skjönne jomfru
hvad vil du den ungersvennen gjive
for h[an] vil våge sitt liv for dig
imod den drage at stride.
6. Jei vil gjive ham sylv o gull
og så mitt kongerige
jeg vil gjive ham også dig
om du kunde være hans lige.
7. Behold kun selv ditt sylv og gull
og så din døtter bolde
i himmelen har jeg tjenesten satt
Gud unde mig den at beholde.
8. Der döde så mangen hedensk mand
av onde lugten den sure.
9. Han kastede kniven udi hans mund
og sverdet udi hans hjerte
nu vil jeg det for sandhed sige
det blev for dragen stor smerte.
Ekstra opplysninger