[BIN: 1029]

St. Georg og draken

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Hav du sjave ditt sylv å ditt gull
å dertil ditt kungerikji
eg hev hæna jomfru Maria mi tenesta sett,
eg må hæna alli svike.
2. Å de sko no byggje ett slott upp å ny
å sekje på marmi grå steini
vi no herre Gud, eg sko koma her mei,
so vi eg kvile mine beini1.
1meg derinni
3. Å de sko no [byggje ett slott upp å ny]
å sekkje dæ i herli2 grå tindi
vi herre Gud, eg sko koma her mei,
so vi eg kvile meg derinni.
2herri
Ekstra opplysninger