[BIN: 1027]

St. Georg og draken

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Bære kon fader i1 himmerig2
kjeme drakjen uppå våres øyi,
han vi' no 'kje anna hava ti kost
hell reine å klåre møyar.
1uti
2himmerikji
2. Me sko kaste3 gulltærningar på tavlebor4
å sjå hor dei gulltærninganne mon falle,
å dei falt på kungens dottere go
å der fall måli frå henne.
3renne
4tavelbor
3. Eg sko gjeva deg bå sylv å gull
å hælte i mitt kungerikji
vi' du fri kjær dottere mi
fra denne elendige kvie.
4. Hav du sjave ditt sylv å ditt gull
å dertil din edelbortsteinar
eg helle so mykje av mi fatik småbonn
som du gjer av dotte di den eine.
5. De va' då Danerkonungjen
han svøber5 sit hoved6 i skinn
so sørgelege ganger han i høieloft
å vekkjer kjær datteren sin.
5sveiper
6hovu
6. Hører7 du de min kjæreste dåtter
du mæ 'kje hverkjen8 syrgje hell kvie
du æ no gjeven ti drakjen i voll
sjå hånom so lyte du blive.
7høyrer
8hverken
7. Ho tok bokje i den høgre9 hånd
å krossa æ i10 den vistri
so gjekk ho seg ette11 lofsans stett
å ne uppå grønan engji.
8. So [gjekk ho seg ette lofsans] stett
[å ne uppå grønan] engji,
en faver ungersvenn ho møter no der
ho gjer 'kje kvorkjen spurde hell kjende.
9. Vik du frå meg du faver ungersvenn
eg må inkje mæ deg tala,
fyr12 eg æ gjeven ti drakjen i voll
å hanem13 so lyte eg hava.
12å
13hånom
10. Å tak so du deg ei stadige tru
som ei onno14 fattige kvinde,
å be so du so trulege ti Gud
so kann15 me den drakjen ivivinne.
14ånno
15sko'
11. Tak so du dine snørebånd
dermed ska' me drakjen binde,
be [so du so trulege ti] Gud
[so kann me den drakjen] ivivinne.
12. Dei stoge der å tala ei ti
den tie ho va inkje lengji
fyrr den lede drakje kjem16 fljugandes heim
og ellen flyg av hånoms vengjir.
16kjeme
13. Han leidde den drakjen på vollen ut
so jammerleg monne17 han høse,
og alle de folk uti staden va'
de monne at skauen bortløpe.
17monde
14. Høyrer de de mine kjæreste folk
de tar 'kje hverkjen løbe hell renne
han æ bunden mæ herrens Guds bånd
slett ingjen mann mei sko' 'en tvinge.
15. Han sette gnjavel uti hass munn
så jammerleg monne han trykke,
ingjen fugl va' go fy fjuke so hågt
16. Eg sko gjeva deg sylv å gull
å hælte i mitt kungerikji,
si' du fridde kjær dotteren18 min19
frå denne elendige kvie.
18dottere
19mi
17. Hav du sjave ditt sylv å ditt gull
å dertil ditt kungerikji
jomfru Maria heve eg mi tenesta sett
eg må hæna aldrig svike.
18. De sko byggje eitt slott uppå ny
å sekje dei i herri grå tindi
når Herri Gud vi' eg sko der20 mei,
mi beini so vi eg kvile meg derinni.
20her
19. Han steig då seg uppå gangaren rø
hass21 gangaren glimer som en herri,
og alle dei folk uti staden va
dei bød hannem alle vel fare.
21den
Ekstra opplysninger