[BIN: 1023]

St.Jacob

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

 

Ekstra opplysninger

-Orig. ms. Prenta i Norsk Folkekultur I, Risør 1915 s. 93 ved Rikard Berge med overskrift Sant Jakup aa heiekongjen.

I merknader under skriv Rikard Berge:
Kvedaren sa snart "heieland, "heiekongjen", snart "hedenland", "hedenkongjen" . Etter syster til same kvedaren hev eg skrivi upp visa, og daa baae uppskriftine tvillaust høyrer same fraasegn til, tek eg med dei avbrigdi mi uppskrift hev fraa denne. Eg fylgjer versskipnaden i uppskr. aat Oftelie.
V. 1, l. 2 "hedenland" (her og seinare). V. 2, l. 2 ikkji skjip ti aa sigle paa". V. 3, l. 1 "Aa du ska kji hav' ". l. 2 "men du ska hav' ein har'e graastein". Her fortalde kvedaren at St. Jakob skulde vekkje upp sonen til heidekongen, ein som hadde blivi. V. 4-6 vantar. V. 7 (mi uppskr. v. 4):
Sant Jakup han i bokji saag,
dei krøktes dei beini paa bótnen laag.
Sonen stig no upp av have. - V. 8 (v. 5), l. 1 "tok 'an". l. 2 "aa leidde han fór." Her hev mi uppskr nokre vers som vantar hjaa Oftelie:

(6) "Du æ ein Guds engjil, de sei eg deg;
(men seg meg om himmerikji æ ti?")1

(7) "Ja, i himmerikji æ de glæde aa ro,
sjella søndefullt menneskji der maa bo!"

(8) "Du æ ein Guds engjil, de sei eg deg;
(men seg meg om hælviti æ ti?")1

(9) "I hælviti der æ kji anten glæde hell ro;
Gud naade dei menneskji der maa bo!"

Oftelie v. 9-10 hev bytt rom i mi uppskrift. V. 9 (v. 11), l. 2 "kvendi". V. 9 og 10, l. 2 "so ska eg krisne".

1 Linur som stend innklombra tyder at kvedaren var ustød.