[BIN: 1022]

St.Jacob

Oppskrift 1915 av Torkell Oftelie etter Anne Howard, Fergus Fall, Minnesota, U. S. A. .

1. Jesus han tala ti Sante Jakup saa:
"Du ska no deg ti heieland i aar!"
2. "Aa hosi kann eg ti heieland i aar,
eg hev'e kji skjip aa sigle uppaa?"
3. "Du ska inkje have anten segl hell streng,
du ska sigle paa hare graastein!"
4. Aa steinen han monne paa vatni fljote,
so flout 'an ti de heie kongerikji.
5. Smaadrengjen han tala ti heiekongjen saa:
"Her kjem ein graastein mæ ein kristenmann uppaa!"
6. "Du Jakup, eg trur inkje paa dine or,
fyrr du finn atte sonen min som bleiv i fjoren i fjor!"
7. Sant Jakup han sto aa saag der uppaa:
daa krøktes dei doue bein paa botnen laag.
8. Sant Jakup tok guten i si haand,
so leidde han haanom ti heiekongjen fram.
9. "Gud gjeve meg den helligaand,
so ska eg late krisne baa' kvind' aa mand!
10. Gud gjeve meg den helligaand saa,
at eg kann late kristne baa' store aa smaa!"

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCXI, s. 169-170 (Brev datert 22/3 1915 fra Torkel Oftelie (Telelaget i Amerika, Fergus Falls, Minnesota) til R. Berge) (NFS, kopi) Sante Jakob