[BIN: 1021]

St.Jacob

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Jorunn Storelid, Fyresdal, Telemark .

1. Jesus han tala ti Sante Jakup saa
du ska deg ti hedenland i aar.
2. Men hosi kanne eg ti hedenland i aar
eg hev ikkji skjip ti aa sigle paa.
3. Aa du ska kji hav' anten segl 'ell streng
men du ska hav' ein har'e graastein.
4. St. Jakup han i bokji saag
dei kröktes dei beini paa botnen laag.
5. Sant Jakup tok 'an i si haand
aa leidde han for hedenkongjen fram.
6. Du æ ein Guds engjil de sei eg deg
men seg meg om himmerikje æ ti.
7. Ja i himmerikji æ de glæde aa ro
sjella sönderfullt menneskji der maa bo.
8. Du æ ein Guds engjil de sei' eg deg
men seg meg no om helviti æ te.
9. I helviti der æ kji anten glæde hell ro
Gud naade dei menneskji der maa bo.
10. Gud gjeve meg den helligaand saa
so ska eg kristne baa store aa smaa.
11. Gud [gjeve meg den helligaand saa]
so ska eg kristne baa kvindi aa mann.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCXLIX, s. 34f (NFS, kopi). Sante Jakob

Merknader: Etter str. 3 står (St. Jakup ska vekkje uppatt den sonen som drukna). Etter str. 4 står (Sonen stig upp av havi); 6.2 og 8.2 står i parentes. Jorunn Storelid var dotter av Elen Rolleivstad.