[BIN: 1019]

St.Jacob

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .

1. Jesus han tala te sante Jakup så
du ska' deg ti hedneland iår.
-Vi findest undertiden -
2. Hossi kann eg meg ti hedneland iår
eg hev' ikke segl å sigle uppå.
3. Du ska' kji ha kvorkjen segl helle streng
men du ska' sigle på hare grå stein.
4. Ja hare grå steinen å judiske mål
de ska' du sante Jakup sigle uppå.
5. Steinen begynder i vandet utflyde
så flyder han mot de hednekugerikje.
6. Den hedniske kungje1 han skynder sig til strand mot den fær
han glöymer sitt skjoll å sitt gode svær.
1kunge
7. Hör du kristenmand hott jeg siger dig
frygtar du ikkje2 for hedningen er ti.
2ikke
8. Eg frygtar ikkje for hedningen din
ti min gud han er langt sterker end din.
9. Hossi kan din gud vera sterkar hell min
min gud han drikke mjö å vin.
10. Sante Jakup eg tror ikkje på dine or
för du finn at min sön som kom burt i floden ifjor.
11. Sante Jakup han tok si bok i hånd
jo mere han læser, jo mere han sång.
12. Jo mere han læser, jo mere han sång
alt ti han fekk dei döde bein på gång.
13. Sante Jakup han sto å såg derpå
dei kröktest dei döde bein på botnen låg.
14. Sante Jakup han tok han i si hånd
så leier han han for hednekungen fram.
15. Du ær en gudsengel det siger jeg dig
men sig mig i om himmerig er ti.
16. Ja i himmerikje der er stor glæde og ro
sjell syndelaus menneske der må bo.
17. Du er en gudsengjel det siger jeg dig
men sig mig i hvor3 helviti er ti.
3om
18. I helviti æ 'kje kvorkjen glæde hell ro
gud nåde de menneske som der ska bo.
19. Der stander et barn har forbanna si mor
de stende på ein steine langt heitar hell ein glo.
20. Der stander ei moer har forbanna sit barn
ho stende på ein steine langt heitar hell ein svavel.
21. Der stende tvo egtefokk har forlikis illi å alli væl
i ævige pinen må brende deires sjæl.
22. Gud gjeve meg den hellig ånd så
så ska eg lata krisne bå store å små.
23. Gud gjeve meg den hellig ånd
så ska eg late krisne bå kvinde og mand.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S.Bugge a, s. 145f med fölgjande tillegg og merknader: 8.1 i margen står (sic) ; 21.1 i margen står (St. J). Reinskrift NFS S.Bugge IV, 246 med overskrift Sante Jakob

(Elen Rolleivstad i Fyresdal, födt i Skafsaa). Reinskrifta har berre små endringar i skrivemåten. Seinare har Bugge gjort visse rettingar med blyant. Nokre viser at han rettar tilbake til originalen. Andre rettingar og merknader: 2.2 over segl står (sic!) ; 2.2 segl ti å sigle; 6.1 ti strand; 6.2 glöymde; 8.1 utfor din står (her med langt i); 8.2 for min gud han er langt sterkar end din; 10.2 atte; 13.2 bunden; 15.1 gudsengjil; 15.2 hvor himmerig; 16.1 I himmerikje; i margen står "(St. Jakups Ord)"; 16.2 etter sjell står (sic!); 22.1 Gud gjeve meg den hellig ånd; 23.2 som eg ska late.

DFS III, 186

Prenta i DgF III s. 893 og i Norske balladar, 1973 s. 91-92.