[BIN: 0909]

Draugen

Oppskrift udatert av John Lie etter "Bestemor, Mor og Olav Tortveit", Telemark .

1. No lider her til kvelle,
eg set på hesten min helle.
-So vide fara dei løyndarord. -
2. Eg hellar hesten i engi grøn
so gjeng eg meg under ei lind so ven.
3. Den fyrste svevnen der eg fekk,
den daude mannen til meg gjekk.
4. "Statt upp, statt upp, du riddar raud!
Du er ivande, eg er daud".
5. Statt upp, statt upp, du riddar rike
eg vil deg ikkje i svevnen svike.
6. Fru Ingebjørg med sin svikfulle dreng
ho kjøvde meg i ei silkeseng.
7. Ho gjurde meg inn i ei byrd av høy,
og førde meg av på den ville hei.
8. Den sveinen som eg trudde aller best
han rider no på min høge hest.
9. Han rider no på min blakki
og fangar dyr med min rakki.
10. Han ete med min sylvbudde kniv
å gjev at han sat i hans unge liv!
11. Og Sidmund vakna or svevni brått
den draumen var lang som ei heile nott.
12. Den draumen var lang og den var leid
no gjeng eg upp i den ville hei.
13. So reis han upp og hesten sin sala
vilde finne ut de den daude tala.
14. Han reid avstad so fort han vann,
og leita til han den daude fann.
15. Han førde han heim til Ingebjørgs går
Fruva ute i tunet står.
16. Han bar det liket inn på bord
fru Ingebjørg bleikna og svartna som jord.
17. Og er du i desse verki kjend
so burde du vera på bålet brend.
18. Du gjev meg til min herre god
mi heimanfylgje eg gjev i bot.
-So vide fara dei løyndar ord.-
Ekstra opplysninger