[BIN: 0907]

Draugen

Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle etter Margit Bråten, Seljord, Telemark .

1. Det var en Onsdag morgen da dette mone ske
da de tre børn paa graven mone gange.
2. Den ene gret taarir den anden gret blo
den trea gret sin moder fra sorte jor.
3. Aa moderen reste sine lemmer i hast
saa graven den rivna aa stenmuren brast.
4. Aa kære vorfor maa eg kje lige i ro
5. Og kjære kons moer vi du følge med os jem
me har faat en stenmoder saa slem.
6. Jau eg skal faa laav til at følge med eder jem
naar eg ær i graven naar kloka slaar fem.
7. Og moderen reste seg for konen at staa
korledes kan de ha seg du æ vond me de smaa.
8. Aa eg som efter lod dem me jos aa me lygt
aa naa maa mine børnen sita i mørke hus.
9. Aa eg som efter lod dem me vin aa me mat
aa naa maa mine børen sita me tomme fat.
10. Aa eg som efter lod dem me dynune blaa
aa naa maa mine børn lige paa stikkur aa straa.
11. Aa vi du naa vera deires stedmoder god
i Hemerike der skal op dukas det bord.
12. Aa vi du naa vera deres stenmoder slem
i helvete der skal upreias di seng.
Ekstra opplysninger