[BIN: 0895]

Draugen

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Signe Homme, Treungen, Nissedal, Telemark .

1. Den eine gret taarir den andre gret blo
den tree gret sin moder uppav den sorten jord.
2. Aa vil du no vera min stemoder slem
i helvede skal eg berede ditt hjem.
3. Aa vil du no vera min stemoder god
i himmelen skal eg berede ditt bo.
4. Ha eg kje etter meg sju dynune blaa
mine børn maa liggje paa straa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCCXVIII, 24-25. (NFS, kopi).

Merkn. Under strofe 4 står: (de va' kje viggheimen hennis, de). (etter Signe Homme, Treungen).