[BIN: 0890]

Draugen

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Ingebjørg Telnes, Gjøvdal, Aust-Agder, Seljord, Telemark .

 Dæ va' ei vise om ei som het Gullbor som kaam atte ti boni sine, di hae so vond ei sjukmor. Dæ va' så mykje 'o ha' løyvt etter seg.
Ekstra opplysninger